Teksti Jukka Aronen

Globalisaation hidastuminen heijastuu kestävään kehitykseen

Monet maat vetävät strategista tuotantoa takaisin omien rajojensa sisään. Kun globalisaatio hidastuu, kestävän kehityksen edistäminen voi muuttua hankalammaksi.

Singaporessa sijaitseva Hinrich-säätiö arvioi tuoreessa raportissaan, miten geopoliittinen epävarmuus, talouspakotteet, kauppasota ja teknologiakilpailu muuttavat maailmankauppaa. 

Talouteen, energiantuotantoon ja turvallisuuteen liittyvät riskit saavat useita maita harkitsemaan strategisen tuotannon palauttamista omien rajojen sisäpuolelle. Maailmantalouden yhtenäistyminen, globalisaatio hidastuu ja kaupankäynnin esteet, protektionismi lisääntyy.  

Kaupan kokonaisarvo kasvaa yhä, mutta ainoastaan siksi, että raaka-aineiden hinnat ovat nousseet.

Protektionismi voi heikentää yhteistyötä

Raportissa analyoidaan, miten Aasian ja Tyynenmeren vapaakauppa-alueisiin kuuluvat valtiot kykenevät toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita uudessa kauppapoliittisessa tilanteessa.

Raportissa käytetty kestävän kaupan indeksi kertoo, että kaupankäynnin kustannukset ovat kasvaneet ja logistiikkaketjut heikentyneet. Samaan aikaan oikeusvaltiokehitys on heikentynyt ja pakkotyö lisääntynyt. 

Raportin laatijoiden mukaan kaikkia kehityssuuntia on vaikea ennustaa. On kuitenkin vaarana, että protektionistiseen suuntaan etenevä, aiempaa hajanaisempi kauppapolitiikka heikentää kansainvälistä yhteistyötä. Jos yhteistyö heikkenee, kestävän kehityksen edistäminen kauppapolitiikan avulla vaikeutuu.

Uusi-Seelanti ja Britannia kärjessä

Raportissa mitataan myös Aasian ja Tyynenmeren maiden keskinäistä järjestystä kestävän kehityksen tavoittelussa. Kestävintä kauppaa käyvät Uusi-Seelanti, Britannia ja Singapore. Maailman suurin talous Yhdysvallat jää listauksessa sijalle 9. Vielä heikommin menestyvät Aasian talousjättiläiset Kiina (16.) ja Intia (24.). Kaikkein huonoimmin kestävän kaupan periaatteita toteuttaa Venäjä.

Esimerkiksi Intian sijoitusta parantavat ekologisen jalanjäljen pienuus ja uusiutuvan energian tuotanto, mutta pisteitä pudottavat muun muassa saasteiden ja päästöjen suuri määrä.

Vertailussa oli mukana 30 maata. Euroopasta otettiin mukaan ainoastaan Britannia, ja Afrikka ohitettiin kokonaan.