Afrikan kolme tapaa marginalisoitua

Köyhyys ei ole ainoa selittäjä Afrikan marginalisaatiossa, vaan Afrikan maat ovat myös siinä itse osallisena, Branko Milanović kirjoittaa. Miten rakenteellisesta voimattomuudesta päästään potentiaaliseen vaikutusvaltaan?

Krisarbete på distans

Merit Hietanen fortsatte sitt biståndsarbete i Myanmar på distans från Finland och insåg hur krävande det blev till följd av coronapandemin och militärkuppen.

Coronavacciner delar världen

Kina, Indien och Ryssland har delat ut vacciner till sina närkretsar. Utvecklingsländerna tar tacksamt emot coronavaccinerna, även om de kan komma att få betala i form av något slags lojalitet mot givarna.