Päivi Arvonen

Keniassa naiset pyrkivät keittiöstä vallan linnakkeisiin

Median, miesten ja uskonnollisten johtajien koulutuksella halutaan kitkeä naispoliitikkojen kokemaa väheksyntää ja väkivaltaa.

Keniassa nainen on yhä ensisijaisesti vaimo ja äiti.

”Edes naiset eivät luota naispoliitikkoon. Naisen paikka on edelleen kotona keittiössä. Naisen kyky toimia johtajana kyseenalaistetaan”, senaattori Beth Syengo sanoo.

Beth Syengo seisoo kahden lipun välissä ja katsoo kameraan.
Beth Syengo nimettiin syksyllä 2022 naisedustajaksi Kenian parlamentin ylähuoneeseen eli senaattiin. Kuva: Päivi Arvonen

Entinen opettaja ja järjestövaikuttaja nimettiin viime syksynä naisedustajaksi Kenian parlamentin ylähuoneeseen eli senaattiin. Senaatin 67 paikasta 16 on kiintiöity naisille.

”Haaveenani on Kenia, jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet. Ensiksi on toteutettava 2/3-kiintiö”, Syengo sanoo.

Vuoden 2010 perustuslain uudistuksessa määriteltiin niin sanottu 2/3-sääntö. Sen mukaan yhden sukupuolen edustus ei saa ylittää kahta kolmasosaa valituista ja nimetyistä viroista.

Sääntö ei ole vieläkään toteutunut, mutta syyskuussa 2022 virkavalansa vannonut presidentti William Ruto ilmoitti aikeensa huolehtia säännön toimeenpanosta.

Väkivaltaa ja vähättelyä

Beth Syengo syntyi vuonna 1968 Kituin maakunnassa Itä-Keniassa. Alueen muista tytöistä poiketen hän pääsi kouluun, koska hänen poliisi-isänsä piti tyttöjen kouluttamista tärkeänä. Syengo opiskeli opettajaksi ja teki työnsä ohella vapaaehtoistyötä alueensa vähäosaisten naisten ja lasten hyväksi.

”Naisten delegaatio pyysi minua politiikkaan. He luottivat minuun. Ilman heidän tukeaan en olisi nyt tässä”, Syengo sanoo.

Ensimmäisen kerran Syengo asettui kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2007 vaaleissa. Vuonna 2012 hänet valittiin keskustavasemmistolaisen Orange Democratic Movement -puolueen naisjärjestön puheenjohtajaksi. Sitä ennen hän oli eronnut opettajan virastaan ja keskittynyt vapaaehtoistyöhön eri järjestöissä naisten aseman parantamiseksi.

Vuoden 2013 vaaleissa Syengo jäi täpärästi valitsematta, mutta vuonna 2022 häntä onnisti.

”Politiikka on miesten maailma. On tavallista, että mies tarjoaa naiselle apuaan ja vaatii vastapalvelukseksi seksiä.”

– Beth Syengo

Urallaan Syengo on kohdannut paljon vastustusta ja myös fyysistä väkivaltaa.

”Poliittisen urani alkuvaiheessa jouduin käymään itsepuolustuskurssilla, koska minua vastaan hyökättiin fyysisellä väkivallalla. Kerran iskin hyökkääjää korkokengän ohuella korolla ohimoon ja sain miehen pakenemaan.”

Syengoa on muiden naispoliitikkojen tapaan vähätelty, ja hänen naiseuttaan, äitiyttään ja johtamiskykyään on kyseenalaistettu.

”Tilanteeni aloittavana naispoliitikkona oli vaikea: olin jäänyt leskeksi ja kolmen alle kymmenvuotiaan lapsen yksinhuoltajaksi. Myös talous oli tiukoilla. Naispoliitikkojen budjetti on usein pieni, emmekä voi tai edes halua kilpailla miesten kanssa esimerkiksi rahan jakamisessa äänestäjille.”

Syengo kertoo naispoliitikkojen kohtaavan usein niin sanallista kuin fyysistäkin seksuaalista häirintää.

”Politiikka on miesten maailma. On tavallista, että mies tarjoaa naiselle apuaan ja vaatii vastapalvelukseksi seksiä. Naisen sana miehen sanaa vastaan ei riitä todisteeksi, joten naiset vaikenevat ja moni vetäytyy politiikasta.”

Koulutusta miehille ja medialle

Senaattorina Beth Syengo haluaa parantaa Kenian naisten asemaa.

”Mielessäni on useita naisten taloudellista asemaa parantavia lakialoitteita. Taloudellinen riippumattomuus avaa naisille uusia mahdollisuuksia.”

Naisjärjestöjen kautta Syengo on osallistunut naisia voimauttaviin hankkeisiin.

”Koulutamme yliopistossa opiskelevia naisia ’nuoriksi kapteeneiksi’ ja miehiä tukemaan naisten johtajuutta ’he for she’ -ohjelmassa.”

Koulutuksen voimaan uskoo myös YK:n tasa-arvojärjestö UN Women, joka on pyrkinyt muun muassa lisäämään naispoliitikkojen määrää Suomenkin tukemassa hankkeessa vuosina 2019–2023.

”Naisia syyllistetään ja vähätellään myös sosiaalisessa mediassa. Siksi median edustajien kouluttaminen on tärkeää.”

– Hellen Muchunu

Ellen Muchunu nojaa pöytään taustallaan YK-järjestön julisteita.
Hellen Muchunu työskentelee analyytikkona UN Women Kenian sukupuoli- ja hallinto-ohjelmassa. Kuva: Päivi Arvonen

”Media suhtautuu naispoliitikkoihin usein vihamielisesti. Naisia syyllistetään ja vähätellään myös sosiaalisessa mediassa. Siksi median edustajien kouluttaminen on tärkeää”, sanoo analyytikko Hellen Muchunu UN Women Kenian sukupuoli- ja hallinto-ohjelmasta.

Vuonna 2022 Kenian UN Women koulutti 500 ”sukupuolisankaria” eli eri-ikäisiä miehiä ja poikia sekä uskonnollisia johtajia tukemaan naisten poliittista ja yhteiskunnallista aktiivisuutta.

Samaan aikaan 122 journalistia perehtyi sukupuolisensitiivisyyteen mediassa. Lisäksi naispoliitikot saivat mentorointitukea ja oppivat antamaan medialle haastatteluita.

”Mediakoulutuksen ansiosta Kenian pääuutismedioissa on näkynyt aiempaa enemmän myönteisiä uutisia naispoliitikoista. Se on lisännyt naisten rohkeutta sekä poliitikkoina että äänestäjinä”, Muchunu kertoo.

Hän näkee perinteiset kulttuurinormit perimmäisenä syynä naispoliitikkojen kohtaamiin vaikeuksiin.

”Miehet pelkäävät asemansa puolesta. Naisia pelotellaan väistymään ehdokkuudestaan ja luopumaan asemastaan. Naiset tarvitsevat paljon rohkaisua ja rohkeutta lähteäkseen mukaan politiikkaan edes maakuntatasolla, saati kansallisella tasolla. Erityisesti uskonnollisten johtajien tuki on naispoliitikoille tärkeää”, Muchunu sanoo.

Lue lisää: Afrobarometri: Afrikassa kannatetaan edelleen demokratiaa, mutta samalla demokratia turhauttaa

Lue lisää: Demokratian tila jatkaa heikkenemistään ympäri maailman


Naispoliitikkojen määrä kasvaa hitaasti

Elokuussa 2022 järjestetyissä yleisvaaleissa Kenian naisilla oli syytä iloon. Parlamenttiin valittiin 30 ja maakuntien johtajiksi eli kuvernööreiksi seitsemän naista. Edellisissä vuoden 2017 vaaleissa luvut olivat 23 ja kolme.

Vaikka yleisvaaleissa kasvua oli 16 prosenttia, naisten osuus kaikista valituista edustajista on edelleen vain reilu kymmenen prosenttia. Verrattuna moniin alueen ja maanosan muihin valtioihin osuus on pieni. Afrikan maista eniten naiskansanedustajia on Ruandassa eli 61,3 prosenttia. Etelä-Afrikassa osuus on 46,7 prosenttia, Namibiassa 44,2 prosenttia ja Mosambikissa 42,4 prosenttia.

UN Womenin mukaan naisten osallistuminen politiikkaan on lisääntynyt etenkin maissa, joissa laissa säädetään naiskiintiöistä. Esimerkiksi Namibian vaaleissa puolueiden ehdokkaista 30 prosenttia on oltava naisia.