Jukka Aronen

Kolmasosa maailman meristä muutetaan suojelualueeksi

Uusi aavan meren suojelusopimus säätelee myös kansainvälisen merialueen geenivarojen hyödyntämistä.

YK:ssa syntyi viime maaliskuussa historiallinen aavan meren suojelusopimus.

Lähes 20 vuotta kestäneiden neuvotteluiden päätteeksi yli sata valtiota allekirjoitti sopimuksen, jolla pyritään suojelemaan 30 prosenttia maapallon avomerialueista vuoteen 2030 mennessä.

Uusi sopimus on jatkoa viime joulukuussa Kanadan Montrealissa hyväksytylle luonnon monimuotoisuutta säätelevälle sopimukselle, jossa maailman maat sitoutuivat nostamaan suojeltujen maa- ja merialueiden määrää 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Uudella sopimuksella ei ainoastaan luoda suojelualueita valtiollisten aluemerien ja talousvyöhykkeiden ulkopuolelle, vaan sen avulla säädellään myös tuon kansainvälisen merialueen taloudellista hyödyntämistä ja tutkimustoimintaa.

Riitaa merien geenivaroista

Kehittyvien maiden mielestä kaikille yhteisesti kuuluvalta merialueelta saatavat rahalliset ja ei-rahalliset hyödyt pitäisi jakaa oikeudenmukaisesti.

Neuvottelut olivat kariutua kiistaan merten geenivarojen käytöstä. Kehittyvien maiden mielestä kaikille yhteisesti kuuluvalta merialueelta saatavat rahalliset ja ei-rahalliset hyödyt pitäisi jakaa oikeudenmukaisesti. Esimerkiksi vauraissa maissa toimivat yritykset eivät saisi ottaa itselleen kaikkea hyötyä merialueelta löydettyjen geenivarojen avulla kehitetyistä uusista lääkeaineista. Tällaisia ovat olleet muun muassa syöpälääke Halaven ja koronalääke Remdesivir.

Brittiläisen The Guardian -lehden mukaan Afrikan pääneuvottelija Michael Imran Kanu vaati myös taloudellisen hyödyn ohjaamista merialueiden suojeluun ja kestävään käyttöön.

”Näin lievitettäisiin vauraiden maiden toiminnasta aiheutunutta luonnon monimuotoisuuden kriisiä.”

Kanu oli lopulta tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen, jonka mukaan avomerialueita tullaan kohtelemaan ihmiskunnan yhteisenä perintönä ja kaikille maille taataan tasa-arvoinen pääsy merta koskevan tiedon äärelle.

Myös rahallisen hyödyn jakamisessa edistyttiin jonkin verran, ja esimerkiksi Euroopan unioni sitoutui antamaan 40 miljoonan euron tukipaketin sopimuksen vahvistamista ja täytäntöönpanoa varten.

Ympäristövaikutusten arviointi helpottuu

Vielä on epäselvää, millaisin keinoin avomerta tullaan suojelemaan ja mihin itse suojelualueet sijoittuvat.

Suojelualueiden määrittämisen ja geenivarantojen sääntelyn lisäksi sopimuksen avulla pyritään luomaan kansainväliset standardit avomerellä tapahtuvan kaupallisen toiminnan, kuten syvänmeren kaivostoiminnan, ympäristövaikutusten arvioimiseen.

Sopimus astuu virallisesti voimaan, kun sen on vahvistanut 60 maata. Sen jälkeen alkaa työ suojelualueiden määrittämiseksi.