Teksti Jukka Aronen

Köyhyystutkimus toivoo talouskasvun rinnalle tulonjakoa

Reipaskaan talouskasvu ei riitä poistamaan äärimmäistä köyhyyttä YK:n tavoitevuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tarvittaisiin velkahelpotuksia ja tulonjakopolitiikkaa, arvioivat köyhyystutkijat.

Maailman maiden pitäisi poistaa äärimmäinen köyhyys vuoteen 2030 mennessä, mutta monet parhaillaan käynnissä olevat kriisit näyttävät lykkäävän YK-tavoitteen täyttymistä.

YK-yliopiston Wider-instituutin lokakuun puolivälissä julkaisemassa tutkimuksessa arvioidaan, että vuonna 2030 äärimmäisessä köyhyydessä eläisi yhä 619 miljoonaa ihmistä ja aliravitsemuksesta kärsiviä olisi 665 miljoonaa.

Tavoitetta poistaa äärimmäinen köyhyys ei tutkijoiden mukaan voida saavuttaa vain talouskasvulla. Esimerkiksi koronapandemia ja globaali inflaatio ovat heikentäneet maailmantalouden näkymiä.

Talouskasvun rinnalle tarvittaisiin köyhyyttä vähentävää tulonjakopolitiikkaa sekä globaalisti että yksittäisissä maissa.

Tutkimusryhmässä mukana ollut professori Arief Yusuf sanoi Widerin tiedotteessa, että kansainvälisen yhteisön olisi myös harkittava velkahelpotuksia ja vaihtoehtoisia rahoituslähteitä kehittyvien maiden talouksille, jotta ne kykenisivät toteuttamaan tehokkaita köyhyydenvähennysohjelmia.

Tuoreet laskelmat ovat hieman pessimistisempiä kuin vastaavat aiemmat ennusteet. Esimerkiksi Maailmanpankki on arvioinut köyhien määräksi 574 miljoonaa ja YK-järjestöt aliravittujen määräksi 590 miljoonaa.

Seitsemän vuoden päähän ulottuvat ennusteet eivät siis lupaa merkittävää helpotusta nykytilanteeseen. Maailmanpankin mukaan kuluvan vuoden maaliskuussa äärimmäisessä köyhyydessä – alle 2,15 dollarin päiväansioilla – eläviä oli 659 miljoonaa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden lähtöpisteeseen, vuoteen 2015, verrattuna köyhien määrä vähenisi Widerin uuden tutkimuksen mukaan noin viidenneksellä, mutta aliravittujen määrä nousisi hieman vuoteen 2030 mennessä.

Köyhyys lisääntyy matalan tulotason maissa

Maa- ja aluekohtaiset erot ovat tutkimuksen mukaan suuria.

Äärimmäinen köyhyys tulisi lisääntymään Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja muissa matalan tulotason maissa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Näitä alueita vaivaavat myös puhtaan veden ja sanitaation puute. Kolmasosan väestöistä arvioidaan kamppailevan vesiongelmien kanssa ja kahden kolmasosan sanitaation kanssa vielä vuonna 2030.

Köyhyys ja aliravitsemus vähenevät Etelä-Aasiassa ja keskituloisissa maissa. Niissä asuu vuonna 2030 kuitenkin lukumääräisesti suurin osa aliravitsemuksesta kärsivistä.