Jukka Aronen

Maailma hukkuu jätteeseen

Vuonna 2050 kaupungit ja kunnat tuottavat huomattavasti enemmän jätettä kuin nyt, varoittaa YK:n ympäristöohjelma UNEP.

YK:n ympäristöohjelma UNEP ennustaa, että kaupunkien ja kuntien jätemäärät paisuvat kahdella kolmasosalla vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin jätettä syntyy jo 3,8 miljardia tonnia vuosittain.

Myös jätehuollon kustannukset uhkaavat karata käsistä. YK ennustaa vuosittaisen laskun kohoavan noin 590 miljardiin euroon vuoteen 2050 mennessä, kun mukaan lasketaan jätteen oheisvaikutukset, kuten saasteet, terveysongelmat ja ilmaston lämpeneminen.

Jätteen määrän nopea kasvu johtuu pääasiassa väestönkasvusta, kaupungistumisesta sekä matala- ja keskituloisten maiden taloudellisesta kehityksestä.

Nykyisin jätettä syntyy yli kaksi miljardia tonnia vuodessa. Jos kaikki vuoden aikana syntyneet jätteet pakattaisiin tavallisiin kuljetuskontteihin ja asetettaisiin peräkkäin, ketju ulottuisi 25 kertaa maapallon ympäri.

Jätteen määrän nopea kasvu johtuu pääasiassa väestönkasvusta, kaupungistumisesta sekä matala- ja keskituloisten maiden taloudellisesta kehityksestä.

Kohti kiertotaloutta

Raportissa painotetaan kunnallisen jätehuollon parantamista erityisesti kehittyvissä maissa.

Köyhissä maissa jätteenkeräyspalvelut ovat puutteellisia tai olemattomia, ja valvomatonta jätettä päätyy vääriin paikkoihin. Erityisen suuria terveydellisiä ja ympäristöön liittyviä ongelmia aiheutuu vaarallisesta jätteestä, mutta myös sähkö- ja elektroniikkaromusta sekä muoviroskasta. Kaikkien näiden määrä kasvaa nopeasti.

YK kehottaa lisäämään sijoituksia, joilla parannetaan kehittyvien maiden jätehuoltoa, vahvistetaan jätehuollosta vastaavia kunnallisia laitoksia ja virkakoneistoja sekä kerätään jätteisiin liittyvää tietoa.

Raportissa pohditaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista jätteiden vähentämisen näkökulmasta. Tavoitteita kohti edettäisiin nykyistä paremmin, jos maailmaa siirtyisi nykyistä ponnekkaammin kohti kiertotaloutta. Jätteiden vähentämistä pitäisi pohtia jo tuotteiden ja palveluiden suunnitteluvaiheessa, ja materiaaleja olisi pidettävä käytössä mahdollisimman pitkään.