Jukka Aronen

Maailman väkiluvun huippu aikaistuu?

Rooman klubin rahoittama tutkimusryhmä ennustaa maailman väkiluvun jäävän alle yhdeksän miljardin. Ennuste on selvästi myönteisempi kuin YK:n tekemät laskelmat.

Maailman väestömäärä ylitti kahdeksan miljardin rajan viime vuoden marraskuussa.

Earth4All-tutkijaryhmä arvioi, että planeetan väkiluku ei ehkä koskaan saavuta yhdeksää miljardia vaan käy korkeimmillaan 8,6 miljardissa vuonna 2050. Earth4All on Rooman klubin rahoittama taho, johon kuuluu tieteentekijöitä saksalaisesta, ruotsalaisesta ja norjalaisesta tutkimuslaitoksesta.

Maailman väestömäärä ylitti kahdeksan miljardin rajan viime vuoden marraskuussa.

Ennuste on selvästi myönteisempi kuin esimerkiksi YK:n tai väestökysymyksiin erikoistuneen Wittgenstein-keskuksen laskelmat. YK arvioi vuonna 2022, että maailman väkiluku kohoaisi 10,4 miljardiin kuluvan vuosisadan lopussa.

Huippu saavutetaan joko 2040 tai 2050

Earth4All rakentaa kaksi mahdollista kehityskulkua eli skenaariota väestönkasvulle.

Ensimmäisen skenaarion mukaan maailma jatkaisi taloudellista kehitystään samaan tapaan kuin 50 viime vuoden aikana. Monet kaikkein köyhimmistä maista irtautuisivat äärimmäisestä köyhyydestä, ja maapallon väestömäärä kävisi 8,6 miljardissa vuonna 2050 ja laskisi sitten 7 miljardiin vuoteen 2100 mennessä.

Toisessa skenaariossa väestönkasvu olisi vieläkin hitaampaa: 8,5 miljardin ihmisen huippu saavutettaisiin jo vuonna 2040, ja sen jälkeen väestömäärä laskisi 6 miljardiin vuosisadan lopussa.

Jälkimmäinen skenaario, jota kutsutaan nimellä ”suuri harppaus”, toteutuisi jättimäisellä panostuksella köyhyyden vastaiseen kamppailuun. Tuntuvia sijoituksia kohdistettaisiin etenkin koulutukseen ja terveydenhuoltoon, mutta myös ruoka- ja energiaturvaan, eriarvoisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon.  Äärimmäinen köyhyys poistuisi vuoteen 2060 mennessä, ja sillä olisi huomattava vaikutus maailman väestökehitykseen.

Talouskasvua vai väestöpolitiikkaa?

Earth4Allin mukaan monissa väestöennusteissa vähätellään nopean taloudellisen kehityksen merkitystä. Sen omissa laskelmissa etenkin Angolassa, Nigerissä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Nigeriassa ja Afganistanissa tapahtuva ripeä taloudellinen kehitys hidastaisi väestönkasvua oletettua nopeammin.

Earth4Allin laskelmat ovat herättäneet arvostelua.

Esimerkiksi australialainen väestötutkija Jane O’Sullivan shtautuu epäilevästi logiikkaan, jonka mukaan nopeampi talouskasvu johtaa automaattisesti alempaan syntyvyyteen. Hänen mukaansa talouskasvu nopeutuu ennen kaikkea syntyvyyttä vähentävien toimien, kuten ehkäisyvälineiden käytön yleistymisen, kautta.

Lue lisää: Miten nopeasti Afrikan väestö kasvaa ja onko se ongelma? Viisi vastausta

Lue lisää: Intiassa on pian eniten ihmisiä maailmassa