Sanna Lindgren

Miten Afrikan sademetsät torjuvat ilmastonmuutosta? Viisi vastausta Afrikan sademetsistä

Amazonin sademetsä tunnetaan Afrikan sademetsiä paremmin, mutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Afrikan sademetsät ovat aivan yhtä tärkeitä. Helsingin yliopiston trooppisen metsänhoidon emeritusprofessori Markku Kanninen vastaa kysymyksiin Afrikan sademetsistä.

Missä Afrikan sademetsät sijaitsevat?

”Pääasiassa keskellä Afrikkaa, Kongon jokisuiston ja päiväntasaajan alueella. Lisäksi Afrikan eteläosissa on pieni sademetsäalue”, Markku Kanninen kertoo.

Hän huomauttaa, että savannit ja miombot ovat kuitenkin Afrikan suurimmat metsätyypit. Miombometsät ovat vähäpuisia savanneja kosteampia metsäalueita. Sademetsät vastaavat Afrikan metsäpinta-alasta noin neljännestä.

Millaisia Afrikan sademetsät ovat ja miksi ne ovat tärkeitä?

”Suojelemalla metsiä voimme hillitä ilmastonmuutosta. Mutta ilmastonmuutos ratkaistaan ainoastaan vähentämällä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia päästöjä kehittyneissä maissa.”

Afrikan sademetsät tunnetaan huonommin kuin Amazon, joka on alueena noin kaksi kertaa suurempi kuin Afrikan sademetsät yhteensä. Tutkimuksen painopiste on pitkään ollut Amazonilla.

Kanninen kertoo, että toimintojensa osalta sademetsät ovat keskenään hyvin samanlaisia, mutta niiden kasvillisuus on erilaista. Se tekee sademetsistä ainutlaatuisia elinympäristöjä.

”Kaikki sademetsät ovat tärkeitä monimuotoisuuden takia. Maailmassa on noin 80 000 puulajia, joista puolet sijaitsee sademetsissä. Maapallon elonkirjosta 80 prosenttia asuu metsissä, erityisesti sademetsissä”, Kanninen sanoo.

Hän huomauttaa, että Afrikassa monet kehityskysymykset, kuten aliravitsemus ja maatalouden huono tuottavuus, koskevat enemmän kuivia alueita kuin sademetsiä. Syy on yksinkertainen: kuivilla alueilla asuu enemmän ihmisiä kuin sademetsissä.

Mikä Afrikan sademetsien merkitys on ilmastonmuutoksen kannalta?

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta kaikki sademetsät ovat yhtä tärkeitä.

”Suojelemalla metsiä voimme hillitä ilmastonmuutosta. Mutta ilmastonmuutos ratkaistaan ainoastaan vähentämällä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia päästöjä kehittyneissä maissa”, Kanninen sanoo.

Metsät sitovat hiiltä ilmakehästä, ja sademetsät ovat merkittäviä hiilivarastoja. Jos hiilivarasto raivataan pelloksi, hiili vapautuu ilmakehään ja kiihdyttää kasvihuoneilmiötä. Maailman vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä noin 10–12 prosenttia aiheutuu metsäkadosta.

Kanninen selittää, että sademetsät ovat myös kuin isoja vesipumppuja, jotka kierrättävät vettä ja vaikuttavat sateen jakaumaan laajoillakin alueilla. Sademetsien suojelu on tärkeää, koska ihmisen aiheuttama metsäkato ja samanaikainen ilmastonmuutos muuttavat lämpöoloja ja sademäärien jakaumia, mikä lisää kuivuutta monessa paikassa. Elinvoimaisina säilyessään sademetsät hidastavat tätä muutosta.

Karjaa laitumella. Taustalla palanutta sademetsää.
Karjalaidun Amazonin sademetsäalueella. Sademetsää raivataan maatalouden, varsinkin karjatalouden, tieltä ympäri maailmaa. Kuva: Shutterstock/PARALAXIS

Miksi Afrikan sademetsät tuhoutuvat?

Eniten sademetsää tuhoutuu Etelä-Amerikassa, varsinkin Brasiliassa. Afrikassakin on metsäkatoa, joka on ollut Etelä-Amerikkaa vähäisempää, mutta se on viime vuosina lisääntynyt hälyttävästi.

Sademetsää raivataan maatalouden, varsinkin karjatalouden, tieltä ympäri maailmaa.

”Afrikassa maatalouden tuottavuus on huono. Monilla maanviljelijöillä ei ole varaa lannoitteisiin, jotka parantaisivat maaperän tilaa. Tuotannon kasvattaminen vaatii enemmän pinta-alaa, jota saa raivaamalla metsää”, Kanninen kertoo.

Hän lisää, että yksi Afrikalle ominainen piirre on energiantuotannon – käytännössä ruoan valmistukseen tarvittavan puuhiilen tai polttopuiden – aiheuttama metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen. Tosin se on yleisempää Afrikan kuivissa metsissä kuin sademetsissä.

Eniten sademetsää tuhoutuu Etelä-Amerikassa, varsinkin Brasiliassa. Afrikassakin on metsäkatoa, joka on ollut Etelä-Amerikkaa vähäisempää, mutta se on viime vuosina lisääntynyt hälyttävästi, Kanninen pohtii.

Miten Afrikan sademetsiä voidaan suojella?

”Maatalouden tuottavuutta ja maanomistusoloja tulee parantaa”, Kanninen sanoo.

Hän kertoo, että Afrikassa ihmisillä on usein pelkkä käyttöoikeus maahan. Hallinta- tai omistusoikeus lisäisi halua pitää maasta hyvää huolta.

Toisaalta esimerkiksi karja voi olla ihmisten ainoa omaisuus, jolloin he haluavat pitää sen isona. Se on ekosysteemin kannalta usein haitallista, mutta käytännössä laajempi yhteiskunnallinen kysymys ratkaistavaksi.

”Kauppa puolestaan vaikuttaa metsäkatoon eniten Brasiliassa ja palmuöljyn osalta Indonesiassa. Afrikassa maatalous ei vielä ole niin suurmittaista, mutta se on kehittymässä siihen suuntaan”, Kanninen kertoo.

Lue lisää: Missä ovat maailman suurimmat slummit? Viisi vastausta maailman slummeista

Lue lisää: Afrikan metsät on syytä säästää