Teksti Tiina Kirkas

Miten demokratia voi Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla?

Tuoreen raportin mukaan demokratian tila on viime vuosina hieman heikentynyt Latinalaisen Amerikan ja Karibian maissa. Silti alue on yhä maailman kolmanneksi demokraattisin heti Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan jälkeen.

Latialaisen Amerikan kartta.
EIU (The Economist Intelligence Unit) jakaa valtiot neljään ryhmään kymmenportaisella indeksillä, joka mittaa vaaliprosessia ja poliittisen päätöksenteon hajautusta, hallinnon toimivuutta, poliittista osallistumista ja kulttuuria sekä kansalaisoikeuksia. Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden demokratiaindeksien keskiarvo oli 5,68 vuonna 2023, kun se vuonna 2008 oli 6,43. Infografiikka: Laura Ylikahri
Infograafiikka, jossa kuva äänestyslippua laatikkoon laittavasta kädestä.

Lue lisää: Latinalainen Amerikka ei sulje ketään pois