Matti Remes

Opettajien palkat maksuun Ukrainassa

Ukraina on huomattava Suomen humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön kohdemaa. Suomi antaa Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi joutuneelle maalle myös puolustustarvikeapua.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa alkoi viime helmikuussa. Sen jälkeen Suomi on tehnyt päätökset yhteensä noin 91 miljoonan euron lisätuesta Ukrainaan. Alun perin kehitysyhteistyöhön oli tarkoitus tänä vuonna käyttää seitsemän miljoonaa euroa.

Kehitysyhteistyövaroista 15 miljoonaa euroa kohdistuu Maailmanpankin hallinnoimaan Ukrainan julkisen hallinnon PEACE-yhteisrahastoon.

Maailmanpankin rahasto auttaa Ukrainaa turvaamaan sosiaalitukien ja eläkkeiden maksamisen.

 ”Rahastosta maksetaan muun muassa opettajien palkkoja, jotta lasten koulunkäynti voitaisiin turvata sodasta huolimatta”, sanoo yksikön päällikkö Sirpa Oksanen ulkoministeriön Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksiköstä.

Julkisen sektorin palkkojen ohella Maailmanpankin rahasto auttaa Ukrainaa turvaamaan myös sosiaalitukien ja eläkkeiden maksamisen.

Suomi on tukenut Ukrainan koulujärjestelmän uudistamista jo aiemmin kahdenvälisellä hankkeella, jolla parannetaan opettajankoulutusta, tehdään uusia oppimateriaaleja ukrainaa toisena kielenä puhuville ja kehitetään opetukseen digitaalisia työkaluja.

”Sodan alettua hanketta on pystytty jatkamaan, mutta sitä on jouduttu sopeuttamaan muuttuneisiin oloihin. Muun muassa opetusmateriaalien digitalisointia on lisätty etäopetuksen tarpeisiin”, Oksanen kertoo.

Asuntoja kotinsa menettäneille

Ukraina on ollut Suomen kehitysyhteistyön kumppani vuodesta 2014 lähtien. Pitkäjänteisen yhteistyön painopisteitä ovat opetuksen laatu, oikeusvaltiotyö sekä energiaturvallisuus ja ilmastokestävyys.

Lisätuesta noin puolet on humanitaarista apua erityisesti YK-järjestöjen ja Punaisen Ristin liikkeen kautta. Apua kohdistetaan esimerkiksi vammaisten henkilöiden tarpeisiin, lisääntymisterveyden edistämiseen sekä seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn ja uhrien tukemiseen.

Lisäksi Suomi on lähettänyt Ukrainaan lääkkeiden, telttojen ja ambulanssien kaltaista materiaaliapua Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta.

Ukrainan pyynnöstä Suomi toimittaa myös väliaikaisia perheasuntoja vähintään 200:lle kotinsa sodassa menettäneelle ukrainalaiselle sekä noin kymmenen liikuteltavaa majoitustilaa pelastushenkilökunnalle.

Lue lisää: Yhteistyö vie avun perille Ukrainassakin