Sananvapautta kuohuviin arabimaihin

Toimittajien tukeminen on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammaksi tilanteet käyvät, uskoo YK-järjestö Unesco.

Arabimaiden kansannousu alkoi Tunisiasta vuonna 2011. Siirtymäkausi demokratiaan on sujunut hallitummin Tunisiassa kuin sen naapurivaltioissa. Tammikuussa 2014 Tunisiassa hyväksyttiin perustuslaki, ja viime vuoden lopulla järjestettiin presidentin- ja parlamenttivaalit.

Uutta perustuslakia pidetään moniarvoisena ja vapaamielisenä. Erityismaininnan ansaitsevat sanan- ja ilmaisunvapautta koskevat pykälät, joissa heijastuvat myös YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon ja sen yhteistyökumppanien suositukset.

Yksi Unescon kansainvälisistä kumppaneista on Suomi.

Unesco toteuttaa Suomen rahoituksella sananvapaushanketta Tunisiassa ja viidessä muussa arabimaassa. Ne ovat Marokko, Syyria, Egypti, Jemen ja Libya.

”Lähtötilanne hankkeen kohdemaissa oli yleisesti ottaen heikko.”

”Lähtötilanne hankkeen kohdemaissa oli yleisesti ottaen heikko. Myös toimittajia on tapettu”, hankkeen alueellinen koordinaattori Anna Autio kertoo.

Tunisiassa valtio kontrolloi viestintävälineitä vahvasti ennen vallankumousta. Sen jälkeen sananvapaus lisääntyi suhteellisen nopeasti.

”Tunisiassa koulutus on laadukasta, ja se näkyi sananvapauden huomioon ottamisena. Kuitenkaan esimerkiksi tutkiva journalismi ei ole ollut helppoa.”

Lisää turvaa

Sananvapaushankkeessa järjestetään koulutusta, jossa teemana on turvallisuus. Toimittajia ohjataan varjelemaan fyysistä koskemattomuuttaan ja huolehtimaan verkkoturvallisuudestaan.

”Tietotekniikkaa käytetään paljon ja hyvin arabimaissa, mutta toimittajat eivät välttämättä tiedä, miten suojata itseään, lähteitään ja tietojaan”, Anna Autio kertoo.

Tänä vuonna Tunisiassa käynnistyy osahanke, joka keskittyy naisiin.

Autio toteaa, että Tunisiassa naisten asema on arabimaiden mittapuulla suhteellisen hyvä.

”Kansalaisjärjestöt Tunisiassa ovat hyvin aktiivisia, ja naistoimittajia on paljon. Kuitenkaan median kuva naisista ja miehistä ei ole välttämättä tasavertainen. Hankkeella pyritään myös siihen, että asioita käsiteltäisiin enemmän naisnäkökulmasta.”

Monen arabimaan tilanne on synkkä. Syyriassa soditaan, Libya ja Jemen ovat romahtamisen partaalla. Suomen ja kansainvälisen yhteisön tuki sananvapaudelle on Aution mielestä tärkeää.

”Kun maan tilanne tuntuu pahenevan, toimittajia, mediayhteisöjä ja kansalaisia on tuettava niin paljon kuin mahdollista. Se on tärkeää myös tulevaisuutta varten.”

Sananvapauden edistämishanke

  • YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon hanke ”Sananvapauden edistäminen Egyptissä, Jemenissä, Libyassa, Marokossa, Syyriassa ja Tunisiassa”. Syyrian-toiminta toteutetaan Libanonissa ja Jordaniassa pakolaisten keskuudessa.
  • Suomi tukee Unescon toteuttamaa hanketta yhteensä 2,34 miljoonalla eurolla vuosina 2013–2016. Myös Ruotsi rahoittaa toimintaa.
  • Hankkeella pyritään vahvistamaan erityisesti naisten ja nuorten sananvapautta, lehdistönvapautta sekä tietojen julkisuuden juridista pohjaa, parantamaan viestintäalalla työskentelevien ihmisten turvallisuutta ja vahvistamaan media- ja tietolukutaitoa.

TEKSTI MAIPPI TAPANAINEN

KUVA UNESCO/CEDRIC NERI

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.