Matti Remes

Suomi keskittyy kuuteen kumppanimaahan

Kehitysyhteistyön leikkaukset vähentävät kumppanimaiden määrää neljällä. Hankkeet viedään loppuun sovitusti.

Petteri Orpon (kok) hallitus on sopinut, että varsinaisesta kehitysyhteistyöstä sekä laina- ja sijoitusmuotoisesta kehitysyhteistyöstä vähennetään noin miljardi euroa vuosina 2024–2028.

Suurin leikkaus kohdistuu maa- ja aluekohtaiseen yhteistyöhön. Ulkoministeriön ehdotuksen mukaan se supistuu reilut 500 miljoonaa euroa hallituskauden aikana.

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön kumppanimaat vähenevät nykyisestä kymmenestä kuuteen, kun Suomen maaohjelmat päättyvät Afganistanissa, Keniassa, Mosambikissa ja Myanmarissa.

Hallitusten välinen yhteistyö jatkuu Etiopiassa, Nepalissa, Somaliassa ja Tansaniassa. Palestiinalaisalueilla yhteistyö jatkuu toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset huomioiden.

Tällä hallituskaudella Ukraina on selvästi Suomen suurin kehitysyhteistyökumppani. Ukrainaa tuetaan vähintään 58 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hankkeet viedään hallitusti loppuun

Keniassa ja Mosambikissa painottuvat jatkossa Suomen kaupallinen yhteistyö ja yksityisen sektorin yhteistyömuodot.

Ulkoministeriön yksikönpäällikkö Ramses Malaty kertoo, että hallitusohjelman linjausten pohjalta tehtävä sopeutus on tarpeen kohdistaa selkeisiin kokonaisuuksiin sen sijaan, että leikattaisiin tasaisesti kaikista kohteista.

”Leikkaukset toteutuvat takapainotteisesti hallituskauden aikana. Nykyiset maaohjelmat päättyvät kuluvan vuoden lopussa, mutta käynnissä olevat hankkeet viedään sovitusti loppuun”, Malaty sanoo.

Keniassa ja Mosambikissa painottuvat jatkossa Suomen kaupallinen yhteistyö ja yksityisen sektorin yhteistyömuodot. Afganistanissa ja Myanmarissa ei tällä hetkellä voi tehdä yhteistyötä maiden hallintojen kanssa. Sen sijaan Suomi voi toimia näissä maissa suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Näin jatketaan esimerkiksi Afganistanin naisten ja tyttöjen tukea.

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön ohella myös monenkeskisen yhteistyön, kehityspoliittisten lainojen ja sijoitusten sekä mahdollisesti humanitaarisen avun rahoitus vähenee.

Tulevina vuosina varsinaisen kehitysyhteistyön kokonaisrahoitus vaihtelee ulkoministeriön mukaan 600–630 miljoonan euron vuositasolla.

Malatyn mukaan ulkoministeriössä linjataan tämän ja ensi vuoden aikana maittain kohdentuvien kokonaisuuksien jatkoa. Myös kansalaisjärjestöjen ja kehityspankkien uudet rahoituskierrokset ovat valmisteilla.

Lue lisää: Ruotsin kehitysyhteistyö uudistuu

Lue lisää: Kehitysyhteistyöhön valmistellaan leikkauksia