Koronapandemia paljasti aukot Afrikan maiden sosiaaliturvassa

Koronakriisi vei työpaikan miljoonilta afrikkalaisilta, mutta valtioiden sosiaaliturvajärjestelmistä oli vain vähän apua tulonsa äkillisesti menettäneille ihmisille.

Tähän tulokseen päätyy YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen UNU-WIDERin selvitys, jossa kartoitettiin pandemian alkuvaiheen sosioekonomisia vaikutuksia Afrikassa.

Ghanassa, Mosambikissa, Sambiassa, Tansaniassa ja Ugandassa tarkasteltiin erityisesti sosiaali- ja veropolitiikan vaikutuksia köyhyyteen ja tuloeroihin.

WIDERin tutkija Jesse Lastunen kertoo, että monissa maissa kotitalouksien tulonmenetykset supistavat automaattisesti ansiotuloista maksettuja veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja. Esimerkiksi Suomessa tästä huolehtii progressiivinen verotus.

”Afrikassa nämä mekanismit eivät kuitenkaan kompensoineet tulonmenetyksiä tehokkaasti, koska suuri osa väestöstä työskentelee epävirallisella sektorilla.”

Pandemia opetti, että äkillisten kriisien varalta valtioilla tulisi olla valmiina kattavat tukiohjelmat. Oleellista on tunnistaa ja tavoittaa eniten tukea tarvitsevat ryhmät.

Kriiseihin tulee varautua

Sosiaalitukia, jotka reagoisivat köyhimpien väestöryhmien tulonmuutoksiin, on myös niukasti. Siksi monessa maassa on käteisapuohjelmia, joita on pandemian aikana laajennettu.

WIDERin tutkimuksessa Sambian käteisapuohjelma suojasi parhaiten köyhiä talouksia tulonmenetyksiltä.

”Ohjelmaa laajennettiin pandemian alussa onnistuneesti. Yhä useampi hädänalainen kotitalous pääsi tukien piiriin, ja etuustasoja nostettiin”, Jesse Lastunen kertoo.

Hänen mielestään pandemian keskeinen opetus on, että äkillisten kriisien varalta valtioilla tulisi olla valmiina kattavat tukiohjelmat. Oleellista on kehittää toimintamallit, joilla tunnistetaan ja tavoitetaan eniten tukea tarvitsevat ryhmät.

Myönteinen tutkimustulos oli, että ainakin pandemian alussa köyhien osuus kasvoi pelättyä vähemmän, vain muutamia prosenttiyksikköjä.

Kriisin vaikutukset eri väestöryhmiin kuitenkin vaihtelivat. Erityisesti kaupunkien palvelualoilla työskentelevien tulot romahtivat, kun liikkumiskiellot sulkivat liikkeet ja estivät pääsyn työpaikoille.

Maaseudulla vaikutukset olivat vähäisemmät. Esimerkiksi Mosambikissa hyvä satovuosi jopa hieman paransi köyhimpien kotitalouksien toimeentuloa.

TEKSTI MATTI REMES KUVA MARIA SCHIFFER/PLAINPICTURE/LK

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Lue lisää: Koronakriisi osoittaa, että sosiaaliturva maksaa itsensä takaisin

Lue lisää: Seuraako pandemiasta parempaa sosiaaliturvaa?