EU-kansalaisilta hämmentävän vahva tuki kehitysyhteistyölle

Ylivoimainen enemmistö EU-kansalaisista sanoo, että kehitysmaiden auttaminen on tärkeää. Suomalaisista tätä mieltä on useampi kuin yhdeksän kymmenestä.

Vuosittainen Eurobarometri antaa EU-kansalaisten mielipiteistä kehitystyhteistyötä kohtaan jopa hämmentävän positiivisen mielikuvan. 68 prosentin mielestä kehityksen pitäisi olla yksi EU:n tärkeimmistä prioriteeteista. Kyselyyn vastasi viime vuonna 28 000 kansalaista 28 jäsenmaassa.

Jopa 89 prosenttia ilmoittaa, että kehitysmaiden auttaminen on tärkeää. Suomalaisista näin ilmoitti 93 prosenttia. Ruotsalaiset nousivat vielä suomalaisiakin innokkaimmiksi, heistä tavoitetta kannatti 98 prosenttia.

Suurimmat ongelmat kehitysmaissa ovat EU-kansalaisten mielestä tasavertaisina koulutus sekä rauha ja turvallisuus.

Vajaa puolet kansalaisista ilmoitti itse osallistuvansa kehityksen edistämiseen. Suosituimmat auttamistavat olivat lahjoittaminen järjestöille ja eettiset kulutusvalinnat. Suomalaisista jopa 76 prosenttia kertoi auttavansa henkilökohtaisesti kehitysmaita.

Lähde ja kuvat: Eurobarometri