Mihin suuntaan demokratia ja ihmisoikeudet ovat kehittyneet pandemian aikana?

Yhdysvaltalainen Freedom House -järjestö selvitti lokakuussa, miten maailman valtiot ovat kohdelleet kansalaisiaan koronaviruspandemian aikana. Suurimmassa osassa maita kansalaisoikeudet ja vapaudet olivat säilyneet jotakuinkin ennallaan, mutta 80 valtiossa ne olivat heikentyneet. Tiedot perustuvat laajoihin asiatuntijahaastatteluihin.