Teksti Jukka Aronen

YK:n väestörahasto: Pakotettu syntyvyyden säätely ei toimi

Heikosta taloustilanteesta huolestuneet hallitukset ovat ryhtyneet toimiin syntyvyyden nostamiseksi tai laskemiseksi. Keinot ovat olleet tehottomia, sanoo YK:n väestörahasto UNFPA.

Viime vuosien talouskriisit ovat ajaneet päättäjiä pohtimaan, miten väestömäärä vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen.

Useissa maissa on otettu käyttöön toimia, joilla naisten keskimääräistä lapsilukua saataisiin – tilanteesta riippuen – joko nostettua tai laskettua, sanotaan YK:n väestörahasto UNFPAn vuosiraportissa.

Raportin laatijoiden mukaan ylhäältäpäin saneltu tai pakotettu väestöpolitiikka ei johda taloutta halutulle polulle eikä vie maailmaa lähemmäs kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Pakkotoimien sijaan olisi hyvä keskittyä naisten kehollisen itsemääräämisoikeuden parantamiseen.

Taloudelliset kannustimet eivät nosta lapsilukua

Raportin mukaan naisten kehollista itsemäärämisoikeutta – vapautta päättää esimerkiksi yhdynnästä, ehkäisyvälineiden käytöstä ja terveyspalveluihin hakeutumisesta – rajoitetaan merkittävästi. Tutkituissa 68 maassa peräti 44 prosenttia kumppanin kanssa asuvista naisista ja tytöistä ei voinut tehdä vapaasti omaa kehoaan koskevia päätöksiä. Neljäsosa ei saanut päättää yhdynnästä, ja 11 prosentilla ei ollut mahdollisuutta sanoa mielipidettään ehkäisystä.

Hallitusten toimet syntyvyyden säätelemiseksi ovat jääneet tehottomiksi tai jopa rikkoneet naisten oikeuksia. Taloudelliset kannustimet lapsia synnyttäville naisille ja heidän kumppaneilleen eivät ole onnistuneet nostamaan keskimääräistä odotettua lapsimäärää eli hedelmällisyyslukua yli 2,0:n rajan. Tehottomiksi ovat jääneet myös ihmisoikeuksia rikkovat, väestönkasvun hillintään pyrkivät ääritoimet, kuten pakollinen ehkäisyvälineiden käyttö tai pakkosterilisaatio.

UNFPAn mukaan pakkotoimenpiteiden sijaan naisille pitäisi antaa mahdollisuus päättää itse oma lapsilukunsa. Hallitusten tulisi tukea naisia ja heidän kumppaneitaan muun muassa tarjoamalla heille vanhempainvapaata, verohelpotuksia, työelämän tasa-arvoistamista sekä parempia seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.

Esimerkiksi nykyistä tasa-arvoisempi työelämä toisi enemmän naisia työpaikoille ja parantaisi taloudellista tilannetta tehokkaammin kuin monet muut korkeampia syntyvyyslukuja tavoittelevat toimet.

Suurin osa väestöstä asuu matalan syntyvyyden maissa

UNFPA ennustaa maailman väestökeskittymien muuttuvan lähivuosikymmeninä.

Ennusteen mukaan noin puolet globaalista väestönkasvusta vuoteen 2050 mennessä tulee kahdeksasta maasta: Egyptistä, Etiopiasta, Filippiineiltä, Intiasta, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Nigeriasta, Pakistanista ja Tansaniasta.

Peräti kaksi kolmasosaa planeetan väestöstä asuu matalan syntyvyyden maissa. Tästä huolimatta UNFPAn teettämässä, muutamiin maihin kohdistuneessa kyselyssä vastaajien enemmistö oli sitä mieltä, että maailman väkiluku ja syntyvyys ovat liian korkealla tasolla.

Monet olettavat syntyvyyden olevan huomattavasti korkeampaa kuin se todellisuudessa on. Globaali hedelmällisyysluku on tällä hetkellä 2,3. Se on vain hieman väestön uusiutumisrajan eli 2,1:n yläpuolella.