Jukka Aronen

Ylipainoisuus lisääntyy maailmanlaajuisesti

Tuoreen tutkimuksen mukaan maailmassa oli jo yli miljardi lihavaksi luokiteltua ihmistä vuonna 2022.

Samalla kun nälkää näkevien määrä on viime vuosikymmenten aikana vähentynyt, yhä useammasta ihmisestä on tullut ylipainoinen tai lihava.

The Lancet -lehden tuoreessa tutkimuksessa analysoitiin naisten, miesten ja nuorten painon kehitystä vuodesta 1990 vuoteen 2022.

Tulokset kertovat räjähdysmäisestä muutoksesta. Lihavien lasten ja nuorten osuus peräti nelinkertaistui reilussa kolmessa vuosikymmenessä. Lihavien miesten osuus lähes kolminkertaistui ja naisten kaksinkertaistui.

Vuonna 2022 maailmassa oli jo yli miljardi lihavaksi luokiteltua ihmistä. Asiantuntijat ennustavat, että nykyvauhdilla puolet maailman asukkaista saattaa olla lihavia vuonna 2035.

Ongelma yleistyy erityisesti matalatuloisissa ja alemman keskitulon maissa Afrikassa ja Aasiassa.

Halpaa prosessoitua ruokaa

Ylipainoisia on eniten köyhien maiden keskiluokkaisissa perheissä ja vauraiden maiden köyhissä kotitalouksissa.

Tutkijoiden mukaan kehittyvien maiden lihavuusongelma johtuu nopeasta kaupungistumisesta, halpojen pitkälle prosessoitujen ruokien helposta saatavuudesta ja aiempaa passiivisemmasta elämäntavasta. Etenkin köyhissä kaupunkimaisissa oloissa perinteiset ruokavaliot ovat vaihtuneet halpaan länsimaiseen pikaruokaan, jossa on paljon sokeria, rasvaa ja kaloreita.

Ylipainoisia on eniten köyhien maiden keskiluokkaisissa perheissä ja vauraiden maiden köyhissä kotitalouksissa.

Tutkimuksessa muistutetaan, että myös aliravitsemus on yhä vakava ongelma. Maailmassa on yli 700 miljoonaa aliravittua ihmistä, joista suurin osa asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

Joillain alueilla, kuten Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, merkittävä osa aikuisväestöä on jakautunut jompaankumpaan ääripäähän eli ali- tai yliravittuihin. Sama koskee myös Intian ja Pakistanin lapsia ja nuoria.

Lihavuus aiheuttaa terveysongelmia

Ylipainon yhteiskunnalliset vaikutukset voivat olla suuria. Lihavuus nostaa merkittävästi muun muassa sydänsairauksien, diabeteksen ja tiettyjen syöpien riskiä. Näistä sairauksista voi tulla rasite jo valmiiksi kuormitetuille köyhien maiden terveydenhoitojärjestelmille.

Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Ghebreyesus sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa, että ylipaino-ongelmaa on ryhdyttävä ehkäisemään varhaisesta lapsuudesta lähtien muun muassa oikeanlaisella ruokavaliolla ja liikunnalla. Pääjohtaja muistutti myös, että yksityisten yritysten olisi otettava enemmän vastuuta tuotteidensa terveellisyydestä.

Lancetin tutkimuksessa on käytetty englanninkielistä termiä ”obesity”, joka yleensä käännetään suomeksi lihavuudeksi. Tässä tekstissä on käytetty ”lihavaa” rinnakkain ”ylipainoisen” kanssa. Virallisesti puhutaan ylipainosta, jos painoindeksi on 25–30 kg/m2 ja lihavuudesta jo se on yli 30 kg/m2.