Jukka Aronen

Sähköistäminen vähentää afrikkalaisten poliittista aktiivisuutta

Poliittinen joukkotoiminta ja yhteydet poliitikkoihin olivat peräti 27 prosenttia yleisempiä sähköttömissä kuin sähkön piirissä olevissa yhteisöissä.

Lisääntyykö ihmisten poliittinen aktiivisuus, kun julkiset palvelut paranevat? Aletaanko esimerkiksi Afrikassa järjestäytyä innokkaammin, kun kyläläiset saavat sähköä ja pääsevät sen avulla kokoontumaan iltaisin ja hakemaan tietoa internetistä?

Useimmiten ei, väittää viime vuoden lopulla tehty yhdysvaltalainen tutkimus, jonka kohde oli poliittinen aktiivisuus Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Tutkijat keräsivät tietoa 36 maan kansalaisten äänestystavoista, yhteyksistä poliitikkoihin ja päättäjiin sekä osallistumisesta poliittiseen joukkotoimintaan. Lähteenä käytettiin Afrobarometri-kyselyitä vuosilta 2002–2015.

Ihmiset viihtyvät aiempaa paremmin kotona sähköistämisen ja sitä seuraavien laitehankintojen, kuten ilmastoinnin, television ja älypuhelimen, myötä.

Tulokset osoittavat, että sähköverkon piirissä olevat afrikkalaiset osallistuivat muita harvemmin poliittiseen toimintaan. Näin tapahtui etenkin demokraattisemmissa maissa ja vauraampien yksilöiden kohdalla.

Sähköttömissä yhteisöissä poliittinen joukkotoiminta ja yhteydet poliitikkoihin olivat peräti 27 prosenttia yleisempiä kuin sähkön piirissä olevissa yhteisöissä. Sähköverkkojen ulkopuolella myös äänestettiin 12 prosenttia innokkaammin kuin sähkön piirissä.

Sähköinen koti ja sen houkutukset vähentävät afrikkalaisten aktivismia

Mistä ero johtuu?

Tutkijoiden mukaan osa ihmisistä ei lähde mukaan perinteiseen yhteisövetoiseen poliittiseen toimintaan, koska he viihtyvät aiempaa paremmin kotona sähköistämisen ja sitä seuraavien laitehankintojen, kuten ilmastoinnin, television ja älypuhelimen, myötä.

Ghanassa tehty lisätutkimus osoitti kuitenkin poikkeuksen, joka pätee myös muualle Afrikkaan. Ihmiset, jotka ovat jo olleet mukana kansalaisyhteiskunnan toiminnassa, kuten esimerkiksi naisten oikeuksia ajavissa järjestöissä, lisäävät poliittista toimintaansa, kun pääsevät sähkön piiriin.

Afrobarometrin kysymyksissä ei ole huomioitu verkossa tapahtuvaa aktivismia. Siksi on myös mahdollista, että osa perinteisen toiminnan ulkopuolelle jääneistä on vain muuttanut osallistumistaan digitaaliseksi. Tutkijat haluavatkin seuraavaksi saada selville, miten poliittinen osallistuminen on muuttunut tai miten se kannattaa ylipäänsä nykyaikana määritellä.

Tutkimuksia sähkönkäytön tuomista muutoksista voi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tehdä vielä pitkään, sillä vasta hieman alle puolella asukkaista on suora pääsy sähköverkkoon, ja kaksi kolmesta asuu yhteisössä, johon tulee sähkö.

Lue lisää: Tutkimus: Kehitysyhteistyö tukee demokratian kasvua – etenkin kun tuetaan eteenpäin rullaavaa kehitystä

Lue lisää: Mihin suuntaan demokratia ja ihmisoikeudet ovat kehittyneet pandemian aikana?