Kehitys – Utveckling on globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee ulkoministeriön viestintäosasto. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1969 lähtien. Lehden viimeinen numero ilmestyy 14. kesäkuuta 2024.

Julkaisija

Ulkoministeriö
Viestintäosasto
Kestävän kehityksen ja kaupan viestinnän yksikkö
PL 176
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntios. Laivastokatu 22, 00160 Helsinki

Päätoimittaja

Ville Cantell

kehitys.utveckling@gov.fi

Toimitussihteeri

Tiina Kirkas

Lehden sisältöä lainattaessa on lähde mainittava. Artikkelit edustavat kirjoittajiensa kantaa.