Kehitys-Utveckling –nyhetsbrev utkommer fyra gånger år 2024. Det sista nyhetsbrevet skickas till prenumeranter i  juni.

Nyhetsbrevet innehåller tips på artiklar som ges ut bara på tidningens webbplats, till exempel Kehitys-Salminens blogg och artiklarna om globala frågor.

Vidare kommer nyhetsbrevet att innehålla artiklar som vi väljer ut ur den tryckta tidningen, en del av dem finns också på svenska.

Beställ Kehitys-Utveckling-tidningens nyhetsbrev

Behandling av personuppgifter vid beställning av nyhetsbrev