Kehitys-Utveckling sai lukijoilta kiitettävän arvion

Kehitys-Utveckling-lehden lukijatutkimus toteutettiin kesällä 2021. Sen tarkoituksena oli selvittää muun muassa lukijoiden arvioita lehdestä, lukutottumuksia sekä lehden verkko- ja somekanavien käyttöä.

Julkaisu sai lukijoilta kiitettävän arvion. Asteikolla 1-5 yleisarvosana oli 4,2. Lähes kolmannes vastaajista (31 prosenttia) antoi Kehitys-Utvecklingille kokonaisarvosanaksi täydet 5 pistettä. Kaikkein parhaat arvosanat lehti sai sisältöjen luotettavuudesta, uuden tiedon tarjoamisesta sekä ulkoasusta.

Lehden numeroita luetaan ahkerasti. 96 prosenttia vastaajista kertoi lukevansa säännöllisesti joko kaikki tai vähintäänkin useimmat numerot. 89 prosenttia vastaajista käyttää yksittäisen numeron lukemiseen aikaa vähintään 15 minuuttia.

Suurin osa vastaajista (91 prosenttia) ilmoitti lukevansa lehteä yleensä paperiversiona. Noin neljäsosa lukijoista seuraa jotain Kehitys-Utvecklingin sosiaalisen median kanavaa.

Lukijatutkimus toteutettiin pääasiassa sähköpostitse. Lisäksi vastauksia kerättiin Kehityslehti.fi-verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vastauksia saatiin yhteensä 609. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin kaksi Museokorttia. Arpaonni suosi tällä kertaa Henni Hietalaa ja Kaius Kiirasta.

Onnea voittajille ja kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!