Text Heidi Pelander

Åbo producerar trygga preventivmedel åt världens kvinnor

Bayers investering i fabriken i Åbo främjar kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter på global nivå.

Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA finns det i världen över 250 miljoner kvinnor som vill undvika att bli med barn men som saknar möjlighet att använda trygga och effektiva preventivmedel.

Läkemedelsjätten Bayer siktar på att säkerställa moderna preventivmedel för 100 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer fram till 2030.

Läkemedelsjätten Bayer vill få till stånd en förändring. Företaget siktar på att säkerställa moderna preventivmedel för 100 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer fram till 2030.

I den här planen spelar Bayers preventivmedelsfabrik i Åbo en viktig roll. Den nya läkemedelsfabriken invigdes i höstas. Det handlar om en 250 miljoner euros investering, där de befintliga delarna av fabriken i Artukais i Åbo moderniseras och ny produktionskapacitet byggs till.

Produktionsanläggningens chef Tomi Penttilä säger att miljoner p-medel årligen exporteras från Åbo till över 130 länder. När man bygger nytt i läkemedelsbranschen, tar ändringstillståndsprocesserna med olika länders myndigheter tid. Penttilä lovar att moderniseringen ska vara klar och den nya fabriken i full drift 2025.

”Vi kan vara stolta över att Finland fick en av närhistoriens största investeringar i läkemedelsbranschen.”

Export i samarbete

Vaaleisiin housuihin sekä siniseen puvuntakkiin ja kaulupaitaan pukeutunut Tomi Penttilä seisoo lasisen oven vieressä vasen käsi housuntaskussa.
Miljoner preventivmedel exporteras årligen från Bayers fabrik i Åbo till över 130 länder, berättar produktionsanläggningens chef Tomi Penttilä. Foto: Suvi Elo

Bayers fabrik i Åbo koncentrerar sig på att producera långtidsverkande preventivmedel. Hit hör till exempel p-kapseln och hormonspiralen, som är en finsk uppfinning.

Enligt Tomi Penttilä sammanfaller investeringen i Åbofabriken med en brytning i läkemedelstillverkningen: robotiken och automatiken ökar och data, som samlas in om de olika faserna av produktionen, kan utnyttjas i produktionsprocesserna i den nya fabriken.

Familjeplanering kan vara omvälvande för en kvinnas liv: den skapar möjlighet till utbildning och utkomst samt förebygger oönskade graviditeter och förlossningar under farliga förhållanden.

Bayer levererar preventivmedel till utvecklingsländerna med understöd av sina samarbetspartner, såsom UNFPA. Penttilä säger att fabriken i Åbo tillverkar produkterna medan samarbetsparterna har hand om distributionen av dem i målländerna. Samtidigt bygger samarbetsparterna infrastruktur för en trygg och långsiktig användning av p-medel.

Bayers kommunikationsdirektör i Finland Aino Försti-Smith berättar att företaget strävar efter att prissätta preventivprodukterna på ett sätt som tar hänsyn till den lokala prisnivån och köpkraften.

”Under de senaste åren har efterfrågan vuxit på uttryckligen långtidsverkande preventivmedel.”

Penttilä säger att man med hjälp av produkterna som tillverkas i Åbo löser verkliga problem ute i världen. Familjeplanering kan vara omvälvande för en kvinnas liv: den skapar möjlighet till utbildning och utkomst samt förebygger oönskade graviditeter och förlossningar under farliga förhållanden.

Betydande investering

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är sedan flera årtionden tillbaka en tyngdpunkt i Finlands utvecklingspolitik. Titta Maja-Luoto, som är chef för utrikesministeriets avdelning för utvecklingspolitik, anser att privata sektorn spelar en viktig roll i att främja SRHR-frågor i utvecklingsländerna.

”Världen förbättras inte enbart med donerade medel. Med dem skapas sådana omständigheter att vi får med privata pengar i arbetet.”

Maja-Luoto anser att det är offentliga sektorns uppgift att skapa en miljö, som utgör en bra grogrund för nya uppfinningar. Hon anser att Bayers investering i Åbo är av global betydelse.

”Sist och slutligen finns det rätt få aktörer i världen, som kan erbjuda kvinnor i alla slags livssituationer också i utvecklingsländerna fullkomligt trygga preventivlösningar till ett förhållandevis lågt pris.”

Översättning från finska till svenska av Ditte Kronström.