Jukka Aronen

Lyijy tappaa enemmän ihmisiä kuin malaria

Jopa kolmasosalla matala- ja keskituloisten maiden lapsista on liikaa lyijyä elimistössään.

Ihmisille ja eläimille haitallisen lyijyn käyttöä on rajoitettu 1970-luvulta lähtien ympäri maailman.

Algeriasta tuli vuonna 2021 maailman viimeinen maa, joka kielsi lyijyn käytön ajoneuvojen polttoaineissa. Suomessa kielto astui voimaan jo vuonna 1994 ja Euroopan unionissa vuonna 2004.

Lyijyaltistusta voi saada myös kuluttajille myytävistä tuotteista, kuten yrteistä, maaleista, keittiötarvikkeista, kosmetiikasta ja leluista.

Lyijy on kuitenkin yhä suuri ongelma matala- ja keskituloisissa maissa. Sille altistutaan erilaisten työtehtävien ja tuotteiden kautta, kerrotaan yhdysvaltalaisen Center for Global Development -ajatushautomon raportissa.

Lyijyä voi päästä ihmisen elimistöön muun muassa lyijyakkujen kierrätyksessä, kulta-, nikkeli- ja platinakaivoksissa sekä pienimuotoisissa metallisulattamoissa. Lyijyaltistusta voi saada myös kuluttajille myytävistä tuotteista, kuten yrteistä, maaleista, keittiötarvikkeista, kosmetiikasta ja leluista.

Lyijyä voi olla hyvin tavanomaisina ja harmittomina pidetyissä tuotteissa. Esimerkiksi Kiinassa vuonna 2018 suurten kauppaketjujen myymistä leluista peräti 36 prosenttia oli sellaisia, että ne eivät olisi läpäisseet Yhdysvaltojen ja EU:n asettamia vaatimuksia lyijypitoisuuksien suhteen.

Lähes miljoona kuollutta vuosittain

Vaikka kehittyvien maiden ihmisistä löydetyt lyijymäärät ovat vähentyneet etenkin polttoaineiden puhdistumisen myötä, ne ovat yhä erittäin korkealla tasolla. Yhden arvion mukaan jopa 800 miljoonan matala- ja keskituloissa maissa asuvan lapsen veriarvot ylittäisivät Maailman terveysjärjestön WHO:n lyijylle asettaman turvallisena pidetyn rajan.

Kehoon päästessään lyijy vaikuttaa erityisesti lasten hermostolliseen kehitykseen ja heikentää kognitiivista kykyä, tarkkavaisuutta ja käyttäytymisen hallintaa pysyvällä tavalla. Tämä puolestaan näkyy laajemmin yhteiskunnassa heikkoina oppimistuloksina, väkivaltana, rikoksina ja jopa alentuneena talouskasvuna.

Liiallisten lyijymäärien laukaisemat sydäntaudit ja muut terveydelliset ongelmat aiheuttavat peräti 900 000 kuolemantapausta vuodessa. Tämä tekee lyijystä malariaakin pahemman tappajan, raportissa todetaan.

Tähänastiset kansainväliset yritykset rajoittaa ihmisiin kohdistuvaa lyijyaltistusta ovat olleet melko hajanaisia ja riittämättömiä. Ongelmaa ratkomaan tarvittaisiin kattava kansainvälinen sopimus, ajatushautomo sanoo.