Jukka Aronen

Sambia vähensi äitikuolleisuutta kouluttamalla lisää kätilöitä

Raskauteen ja synnytykseen liittyvät kuolemat vähenivät 60 prosentilla parissa vuosikymmenessä.

Maailman äitikuolleisuus on laskenut viime vuosikymmenten aikana reilusti. Vuosina 1990–2015 raskauden aikaiset tai enintään 42 vuorokautta synnytyksen jälkeen tapahtuneet naisten kuolemat vähenivät 43 prosentilla.

Sambiassa vauhti on ollut sitäkin nopeampaa. Maailmanpankin tilastojen mukaan sambialaiset äitikuolemat vähenivät vuosina 2000–2017 peräti 60 prosentilla.

Äitikuolemia mitataan suhteessa 100 000 synnytykseen, jossa lapsi on syntynyt elävänä. Sambiassa luku oli vielä vuosituhannen vaihteessa 528, mutta on sittemmin laskenut 213:een. Maan tilanne on huomattavasti parempi kuin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa keskimäärin.

Äitikuolemia kuriin lisäämällä kätilöiden määrää

Sambian äitikuolemat on saatu vähenemään ennen kaikkea lisäämällä koulutettujen kätilöiden määrää. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana pätevästi avustettujen synnytysten määrä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2018 jo 80 prosentissa synnytyksistä oli mukana koulutuksen saanut avustaja.

Vuonna 2018 jo 80 prosentissa synnytyksistä oli mukana koulutuksen saanut avustaja.

Koulutettujen ja asianmukaisilla välineillä varustettujen kätilöiden merkitys on synnytysten onnistumisen kannalta suuri, ja he voivat vähentää torjuttavissa olevia äiti- ja lapsikuolemia jopa kahdella kolmasosalla.

Kätilöillä ja sairaanhoitajilla on myös suuri merkitys muulle terveydenhuollolle, sillä he johtavat noin puolta maaseudulla sijaitsevista terveysasemista. Pienillä asemilla sairaanhoitajat saattavat esimerkiksi joutua tekemään syöpädiagnooseja, toimimaan opettajina ja ottamaan vastuuta taloushallinnosta. Myös kätilöt vastaavat oman työnsä ohella yleisistä lisääntymisterveydenhuollon tehtävistä, kuten neuvonnasta, ehkäisyvälineiden jakelusta ja sukupuolitautien hoidosta.

Sambian hallitus panostaa terveydenhuoltohenkilöstön lisäämiseen. Vuodesta 2012 lähtien esimerkiksi julkisen sektorin sairaanhoitajien määrä on noussut neljällä prosentilla vuodessa.

Sambiassa on yhä liian vähän terveydenhoitoalan työntekijöitä

Vaikka Sambia on ottanut merkittäviä edistysaskelia äitikuolemien kitkemisessä, maassa on yhä kova pula terveydenhuollon ammattilaisista.

Puutetta kuvastavat terveydenhuollon tilastot, joiden mukaan Sambiassa on vasta yksi sairaanhoitaja tai kätilö tuhatta henkeä kohden. Luku jää selkeästi alle 2,5:n, joka on Maailman terveysjärjestön WHO:n suositus. Suosituksessa ovat mukana myös lääkärit, mutta Sambiassa heitä on vain 0,1 kappaletta tuhatta henkeä kohden.

Sambian lapsikuolemien yleisin syy on aliravitsemus.

Jotkut terveydenhuollon luvut eivät myöskään ole kehittyneet yksinomaan myönteiseen suuntaan. YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan Sambian vastasyntyneiden kuolleisuusaste nousi 24:stä 27:ään 100 000:ta kohden vuosina 2014–2018. Kehitystä jarruttavat vähäinen terveysasemien, henkilöstön ja välineiden määrä sekä palveluiden heikko laatu.

Sambian lapsikuolemien yleisin syy on aliravitsemus. Myös hi-viruksen suuri levinneisyys nostaa kuolleisuusastetta. Ongelmat ovat suurimpia maaseudulla ja köyhien keskuudessa.