Teksti Jukka Aronen

Tekoäly muuttaa työtä, mutta epätasaisesti

Tekoäly muuttaa työelämää lähivuosina selvästi enemmän teollistuneissa maissa kuin köyhissä maissa. Köyhissä maissa se vaikuttaa noin neljännekseen työntekijöistä, arvioivat Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tutkijat.

Tekoäly vaikuttaa lähitulevaisuudessa lähes 40 prosenttiin globaalista työvoimasta, arvioivat Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tutkijat. Teollistuneissa maissa, joissa tietotyö on yleistä, muutos osuu 60 prosenttiin ja matalan tulotason maissa 26 prosenttiin työntekijöistä.

Tekoälyn vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. IMF arvioi, että teollistuneissa maissa on suuremmat mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä, mutta kehittyvissä maissa tekoäly tuskin yhtä yleisiä muutoksia työtapoihin lähivuosina.

Tietotyöläiset voivat hyötyä

Toistaiseksi on vielä vaikea arvioida, muuttaako tekoäly maailman tulo- ja varallisuuseroja. Paljon riippuu siitä, missä määrin tekoälyn panosta voidaan käyttää rinnan ihmisen osaamisen kanssa. Tällainen ”täydentävä” tekoälyn käyttö nostaisi työn tuottavuutta ja sitä kautta etenkin valkokaulus- ja tietotyöntekijöiden tuloja. Se voisi kasvattaa yleisiä tulo- ja varallisuuseroja yhteiskunnassa.

Jos tekoäly saa aikaan suuren tuottavuusloikan, on myös mahdollista, että sen tuoma myönteinen muutos kumoaa kielteiset vaikutukset, kuten kokonaisten toimialojen katoamisen.

Tutkijoiden mukaan eriarvoistumiskehitystä on mahdollista jarruttaa. Päättäjät pystyvät vaikuttamaan yhteiskunnan tulo- ja varallisuuseroihin esimerkiksi säätelemällä tekoälyn omistusta ja lisäämällä tulonsiirtoja niille, jotka häviävät työelämän muutoksissa.

Tekoälyä opettajien ja lääkärien tueksi

Brittiläinen The Economist -lehti listasi tammikuussa erilaisia tapoja, joilla globaali etelä voisi hyödyntää tekoälyä.

Lehden mukaan tekoälyteknologia kehittyy erittäin nopeasti, ja siksi sen on mahdollista levitä nopeasti myös kehittyviin maihin, vaikka vauraat maat hyötyisivätkin teknologiasta ennen muuta maailmaa.

Tekoälymallien kehittäminen on kallista, mutta tekoälysovellusten käyttöönotto olisi huokeaa kehittyvissä maissa, sillä ne toimivat tavallisissa älypuhelimissa.

Tekoälyllä voitaisiin myös lieventää kehittyvien maiden työvoimapulaa. Vaikka tekoäly ei tuo uusia työntekijöitä, se voisi nostaa nykyisten opettajien, lääkäreiden, insinöörien ja johtajien tuottavuutta, lehti kirjoittaa.