Lue näköislehti (PDF, 3,14 MB)

NRO 2 Toukokuu 2019

Kehitys syntyy sisältäpäin

James A. Robinson on luonut Daron Acemoglun kanssa kehitysteorian, jonka ytimessä ovat instituutiot. Inklusiivisina ne ottavat kansalaiset mukaan yhteiskunnan toimintaan ja kannustavat toimeliaisuuteen. Ekstraktiivisina ne taas vievät kansalaisten työn tulokset ja käytännössä tukahduttavat kehityksen.

Utveckling uppstår inifrån

James A. Robinson har tillsammans med Daron Acemoglu skapat en utvecklingsteori som ställer institutionerna i centrum. När de är inkluderande involverar de medborgarna i samhällets verksamhet och uppmuntrar till aktivitet. När de däremot är extraherande tar de resultaten av medborgarnas arbete och hämmar i praktiken all utveckling.

Vattentåligt ris

Över hälften av världens befolkning lever i stor utsträckning på ris. På Filippinerna utvecklar man rissorter som tål följderna av klimatförändringen: översvämningar, torka och försaltning av jorden.

Det började med en hög tegel

Företaget ska generera något gott för samhället utöver vinsten, anser Johanna Hamro-Drotz, verkställande direktör för Sinituote. Hon startade ett privat utvecklingssamarbetesprojekt och lärde sig genom att göra.

Etiopian rytmi tarttuu

Addis Abeban sydämessä on Fendika-klubi. Siellä ensikertalainen kohtaa klubin sielun ja isännän sekä afrikkalaista identiteettiään etsivän lontoolaisnaisen – ja tuntee itsekin olonsa kotoisaksi.

Vallankumous jatkuu

Maanantaina 8. huhtikuuta 22-vuotias arkkitehtiopiskelija Alaa Salah kipusi auton katolle armeijan päämajan edessä Sudanin pääkaupungissa Khartumissa. Hän oli juuri lausumassa taisteluhenkistä runoa, kun niin ikään khartumilainen nuori nainen otti hänestä kännykällään kuvan.

Fatta rytmen i Etiopien

I hjärtat av Addis Abeba ligger klubben Fendika. Där möter en nykomling klubbens själ och värd samt en kvinna från London i jakt på sin afrikanska identitet – och känner sig också själv hemmastadd.