Teksti Susan Villa

Vastuullinen metsäyritys osallistaa paikalliset mukaan työhön

Finnfund on sijoittanut metsäyhtiö NFC:hen, joka kasvattaa metsää kestävällä tavalla Ugandassa ja Tansaniassa.

NFC on yksi Itä-Afrikan suurimpia metsäalan yrityksiä.

”Yritys on järjestänyt koulutuksia, joissa olemme oppineet, miten puiden kasvatuksesta voi saada paremmin taloudellista hyötyä. Ennen istutimme alueelle vain lisää puita, koska ajattelimme saavamme niin enemmän voittoa. NFC:n koulutuksissa olemme oppineet istutusvälin ja istutuskuopan koon merkityksestä sekä rikkaruohojen poistamisesta, karsimisesta ja palontorjunnasta,” tansanialainen pienviljelijä Lazaro Stephano Lukosi arvioi metsäyhtiö NFC:n (The New Forests Company) toiminnan vaikutuksia.

Lukosia ja muita Kising’an kyläläisiä haastateltiin vuonna 2021, kun suomalainen kehitysrahoitusyhtiö Finnfund ja NFC selvittivät paikallisten näkemyksiä yhteistyöstä yrityksen kanssa.

Finnfund on rahoittanut vuodesta 2014 lähtien NFC:tä, joka kasvattaa metsää ja valmistaa puutavaraa, kuten sähköpylväitä ja kuormalavoja, Tansaniassa ja Ugandassa. Yrityksellä on käytössään lähes 30 000 hehtaaria maata, josta istutusmetsää on yhteensä noin 18 000 hehtaaria. NFC on yksi Itä-Afrikan suurimpia metsäalan yrityksiä.

”Finnfundin tavoitteena on sijoituksellaan luoda kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa, työpaikkoja sekä taistella ilmastonmuutosta ja metsäkatoa vastaan mutta samalla vahvistaa yleisesti pienviljelijöiden ja paikallisten yhteisöjen toimeentuloa ja hyvinvointia”, Finnfundin kehitysvaikutusneuvonantaja Anne Arvola kertoo.

Lähialueen asukkaita työllistetään suoraan yritykseen, mutta paikallisilta pienviljelijöiltä myös ostetaan puita. Pienviljelijöille tarjotaan lisäksi tansanialaisen Lukosin mainitsemaa koulutusta metsien kasvatuksesta.

Metsäkatoa vastaan

Afrikassa katoaa metsää YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn mukaan vuosittain yli kaksi miljoonaa hehtaaria väestönkasvun ja kaupungistumisen seurauksena. Kun kasvava väestö elää vielä monin paikoin ilman sähköä, luonnonmetsiä hakataan yhä enemmän polttopuuksi.

Kestävästi hoidetut kaupalliset istutusmetsät vähentävät osaltaan painetta luonnonmetsien hakkaamiseen.

Vastuullinen metsätalous on yksi keino taistella metsäkatoa ja samalla ilmastonmuutosta vastaan. Kestävästi hoidetut kaupalliset istutusmetsät vähentävät osaltaan painetta luonnonmetsien hakkaamiseen.

Grafiikka: Laura Ylikahri

NFC:n metsänkasvatus perustuu kansainvälisen metsäsertifikaatin vastuullisuusperiaatteisiin. Sertifioinnin vaatimuksiin kuuluu muun muassa se, että vähintään 10 prosenttia metsästä on oltava suojeltuja.

Vastuullinen metsätalous on yksi Finnfundin painopisteistä: vuoden 2021 lopulla kaikista sen sijoituksista ja sijoituspäätöksistä 15 prosenttia oli metsäsijoituksia. NFC:hen Finnfund on sijoittanut vuosien aikana yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

”Sijoitusten kautta tavoitteenamme on myös yleisesti kehittää vastuullista metsätaloutta laajemminkin”, Finnfundin salkunhallintapäällikkö Kati Keinänen sanoo.

Pitkäjänteisyys ennen kaikkea

Vastuulliseen metsätalouteen sijoittaminen vaatii Kati Keinäsen mukaan sijoittajalta epävarmuuden sietokykyä esimerkiksi ilmastoriskin vuoksi, sillä yhä yleistyvät sään ääri-ilmiöt voivat yllättäen tehdä suurta tuhoa metsille. Lisäksi toimiala on varsin uusi Afrikassa, mikä tuo mukanaan riskitekijöitä.

”Vastuulliseen metsätalouteen sijoittavalta vaaditaan kuitenkin ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä”, Keinänen toteaa.

Hyvä pitkäjänteisyyden mittari on männyn kiertoaika Tansaniassa, joka on siemenestä tuottoja tuovaksi sahatavaraksi minimissään 16 vuotta.

Itä-Afrikassa aika on todella pitkä pienviljelijälle, jonka on elätettävä perheensä myös puun kasvua odotellessa. Tämän vuoksi tarvitaan rinnalle muita elinkeinoja. NFC opettaakin paikalliselle väestölle esimerkiksi mehiläistarhausta tai kalankasvatusta.

”Lisätienesteillä ehkäistään myös sitä, ettei tuloja kipeästi tarvitseva kasvattaja hakkaa metsiään liian aikaisin vaan malttaa odottaa puiden kasvua”, Anne Arvola lisää.

Lue lisää: Innovaatio-ohjelma tuki nuorten yritysten kasvua

Lue lisää: Suomalaisjärjestö valistaa tupakoinnin haitoista Kirgisiassa  

Liity Kehitylehden uutiskirjeen tilaajaksi ja saat uusimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje