Teksti Tiina Kirkas

Kansalaisvaikuttamisen tila on kaventunut

Viime vuonna vain kolmisen prosenttia maailman ihmisistä eli maissa, joissa
he saivat vapaasti kokoontua, perustaa yhdistyksiä ja ilmaista mielipiteensä ilman viranomaishäirintää. Vastaavasti useampi kuin kaksi kolmesta ihmisestä asui maissa, joissa yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli lähes tai täysin kiellettyä.

Maailmankartta.
Infografiikka: Juho Hiilivirta