Kirjat: Kauas pois ja takaisin

Moni afrikkalainen nuori vaihtaa maata, jos kotona ei ole mahdollisuuksia säädylliseen elämään. Nykyaikainen teknologia tarjoaa tietoa vaihtoehdoista ja helpottaa liikkumista.

Ute Röschenthaler & Alessandro Jedlowski (toim.) Mobility between Africa, Asia and Latin America. Economic Networks and Cultural Interactions. Zed Books, 2017.

Lopullinen muuttokohde valikoituu rahatilanteen, kielitaidon, koulutuksen, suhdeverkoston ja eri maiden maahanmuuttokäytäntöjen perusteella. Sattumallakin on merkitystä.

Useimmiten afrikkalaiset muuttavat mantereen sisällä ja yhä enemmän myös Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, toteavat Ute Röschenthaler ja Alessandro Jedlowski toimittamassaan kirjassa Mobility between Africa, Asia and Latin America.

Esimerkiksi senegalilaiset nuoret miehet ovat 1990-luvulta lähtien päätyneet Argentiinaan, kun ensin Ranska ja myöhemmin muut eurooppalaiset valtiot ovat vaikeuttaneet heidän maahanpääsyään. Argentiinassa on myös helpompaa ja edullisempaa elättää itsensä katukaupalla kuin Pohjois-Amerikassa.

Toimeentulon ja bisnesmahdollisuuksien lisäksi afrikkalaiset hakevat maailmalta turvaa, kokemuksia ja seikkailua. Miehille muutto ulkomaille saattaa olla miehuuskoe, jota ilman he eivät lunasta paikkaansa kotiyhteisössään aviopuolisona ja perheen elättäjänä.

Tutkija Bernarda Zubrzycki muistuttaa, että senegalilaisten miesten tavoite ei ole asettua pysyvästi Argentiinaan vaan palata kotimaahansa. Siksi he pysyttelevät enimmäkseen omiensa joukossa eivätkä vastaa viranomaisten kotouttamisyrityksiin. Virallinen oleskelulupa helpottaa kuitenkin heidän liikkumistaan.

Vastaavasti senegalilaiset naiset Dubaissa, Intiassa ja Kiinassa keskittyvät ravintola- ja kauneusalan liiketoimiinsa eivätkä pyri niitä virallistamaan. He eivät halua maksaa veroja, koska eivät mielestään saa palveluja niiden vastineeksi.

Afrikkalaisten muuttajien ohella kirja kuvaa kiinalaisten, intialaisten ja libanonilaisten muuttoliikettä Afrikan eri maissa. Monet heistä ovat laajentaneet yli sata vuotta vanhat perheyrityksensä globaaleiksi konserneiksi.

TEKSTI TIINA KIRKAS